Bộ xây dựng – Bê tông trang trí cốt sợi thép phân tán để tu bổ lớp mặt đường công trình di tích
24 Tháng Bảy, 2017
Show all

Bộ Xây dựng công bố quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc VICEM

Ngày 21/9/2017, tại trụ sở của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM), thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, ông Nguyễn Văn Sinh – Ủy viên Ban cán sự Đảng bộ Bộ Xây dựng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Xây dựng đã công bố Quyết định số 962/QĐ-BXD và Quyết định số 2242/ BXD- TCCB về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo tại Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

Theo đó, Bộ Xây dựng chấp thuận đề nghị của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam bổ nhiệm ông Bùi Hồng Minh, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam giữ chức Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.