Thiết kế sàn bê tông cốt sợi thép Dramix

Bekaert có hệ thống chuyên gia về kết cấu, bê tông, phòng thí nghiệm trên toàn thế giới luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công về các tính toán của bê tông cốt sợi Dramix. Đặc biệt, Bekaert cũng phát triển các công cụ phần mềm thiết kế dành cho kỹ sư, để tạo sự thuận lợi, dễ dàng cho việc sử dụng kết cấu bê tông cốt sợi thép Dramix. Công cụ tính toán của Bekaert – DRAPRO là công cụ thiết kế theo tiêu chuẩn tính toán thiết kế quốc tế và sử dụng các thông số vật liệu độc quyền của Bekaert.

Phần mềm DRAPRO – BEKAERT

Bước 1: Giả định các tải trọng theo thực tế

Bước 2: Nhập các thông số vật liệu đầu vào

Bước 3: Phần mềm tính toán ra các thông số sàn sử dụng sợi thép Dramix

Đối với mỗi thiết kế sàn của Bekaert đưa ra được mua bảo hiểm với con số lên tới 1.000.000 bảng Anh.

 

Nguồn : Mfcfiber.com